Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

EP-3 臨老先來創業?

【創業家 1+1】社企吧! PODCAST 節目

好多時候你都會問究竟幾多歲創業先係最好呢,又或者係,我會唔會臨老先來創業呢?

但係究竟臨老先來創業,其實有啲咩優勢呢? 如果你係50歲40歲又或者30歲嘅朋友,今集就係為你度身訂造。